"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

24/05/2018 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz Merkez mahallelerinden Portakal Mahallesinde, Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi(idare olarak Toroslar Belediyesi'ne bağlı), Bahçe Mahallesi 21K-II pafta 9548 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 21K-II pafta 9549 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 3194 imar kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan 92 Nolu Portakal Mahallesi İmar Uygulaması Belediye Encümenimizin 09.05.2018 tarih ve 296 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ : 28.05.2018

İLAN BİTİM TARİHİ :27.06.2018

×