"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

24/05/2018 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mah. 1122, 1128, 2278, 2279, 1118, 1119 no.lu parsellere ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisi'nin 05.06.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.09.2017 tarih ve 850 sayı ile onaylanan karara askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraz kabul edilerek Mersin Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2018 tarih ve 130 sayısı ile karara bağlanmış olup; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 23/05/2018 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Bütün vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

×